TELEKOMUNIKACIJE

 

Naši alternativni sistemi napajanja su dizajnirani da rade u svim vremenskim uslovima. Za njih nije potrebno održavanje, potrebna je samo provjera jednom godišnje. Ovo tim sistemima daje značajnu prednost u odnosu na korišćenje dizel ili benzinskih generatora.

Sajtovi modernih telekomunikacijskih mreža su često locirani na udaljenim, nepristupačnim mjestima. Uzimajući u obzir da su većina ovakvih sajtova daleko od električne mreže, napajanje električnom energijom predstavlja značajan problem.

Idealan preduslov za ekonomičnan i pouzdan rad telekomunikacionih sistema je, stoga, solarna energija u kombinaciji sa vjetrogeneratorima  nezavisan od energetske mreže, zanemarljiva potreba za održavanjem i apsolutno je pouzdan izvor energije.

Mi obezbjeđujemo razne vrste sistema alternativnih izvora energije, čiji izbor se bazira na dugogodišnjem iskustvu renomiranih svjetskih proizvođača. Sistemi su napravljeni da podrže komunikacijsku opremu raznih kompanija koje proizvode komunikacijske sisteme.

napajanje-telekomunikacije

 

Alternativni izvori energije ubrzano osvajaju tržište, kako bi se smanjilo korišćenje fosilnih goriva, a i kao isplativija alternativa.

Zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promjena su i dva najveća izazova sa kojima se suočava čovječanstvo. Kako se cijene električne energije penju, mobilni operateri sve više razmatraju svoje obaveze ka životnoj sredini i društvu... i, naravno, svoje račune za struju,cijenu kostanja odrzavanja sajta telekomunikacija ciji je pogon dizel agregat i sl.
Ti problemi i problemi snabdijevanja električnom energijom su, u ovom trenutku, veliki izazovi i za Crnu Goru, takođe. Crnoj Gori nedostaje, u prosjeku, jedna trećina električne energije, što pravi troškove od otprilike 60 miliona američkih dolara godišnje. Ubrzani ekonomski rast, proistekao iz razvoja turizma, razvoja sektora usluga, poljoprivrede i drugih grana industrije, samo povećavaju dalju potražnju za elektičnom energijom. Crna Gora želi da bazira svoju strategiju razvoja energetskogsektora na modernim principima, uzimajući u obzir potrebu zaštite životne sredine održivi razvoj uopšte. U skladu sa ovim, obnovljivi (alternativni) izvori energije bili bi optimalan izbor za Crnu Goru, a ona ima mogućnosti da taj potencijal iskoristi.

Zbog ove, trenutno nepovoljne situacije u energetskom sektoru Crne Gore, telekomunikacione firme se, takođe, susreću sa problemom snadbijevanja električnom energijom svojih baznih stanica. Zbog toga bi korišćenje alternativnih izvora energije za izgradnju energetskih sistema za nezavisno napajanje baznih stanica bilo optimalno rješenje za ovu vrstu problema.

Postoji neprekidna potreba za razvijanjem rješenja za optimizovanje upotrebe energije i to neće samo smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu, nego će i smanjiti troškove mreže i pomoći da komunikacija postane jeftinija za svakoga.

Takođe, za mjesta gdje se sajtovi nalaze izvan dohvata električne mreže ili gdje je napajanje nestabilno - a ta mjesta se nalaze dovoljno daleko ili su dovoljno nepristupačna da bi se sprovodilo redovno održavanje i dopuna dizel generatora gorivom -  postoji nekoliko isplativih izvora alternativne energije. Značaj ovih alternativnih izvora energije raste kako rastu troškovi proširenja mreže u udaljene i nepristupačne krajeve – na primjer, da se pokriju troškovi izgradnje puteva i razvoj infrastrukture, prevoz goriva i sigurnost. Troškovi povezani sa energijom mogu biti i u visini od 50% ukupnih operativnih troškova, a cijena fosilnih goriva nastavlja da raste.

Postoji više opcija za održivije snabdijevanje energijom: snaga vjetra, snaga sunca, gorivne ćelije, mikro turbine i biogorivo. Sprovodeći naše istraživanje uvidjeli smo sve veće interesovanje i zahtjeve korisnika ka „zelenim“ sajtovima, tako da se tržištu mora odgovoriti sa inovativnim rješenjima koji su pogodni za zaštitu životne sredine, za sniženje troškova i koja su pogodna za upotrebu u područjima koje ne pokriva električna mreža, ili imaju nestabilno napajanje energijom. Ovo je važno zato sto se sajtovi van elektične mreže, kao i „normalni“ sajtovi u situacijama nestanka struje, a sa crnogorskom električnom mrežom ispadi se dešavaju previše često, napajaju putem dizel generatora kojima je za rad potrebno gorivo i stalno održavanje. Za razliku od ovih, zeleni sajtovi mogu pomoći pri smanjivanju ukupnih troškova operatera kroz smanjene troškove logistike i održavanja, a oni su i prihvatljivi sa stanovišta zaštite životne sredine.

 

FOTOGALERIJA

 

brosura
konsultacije
licence
novosti
fotogalerije
elektrifikacija-katuna

Sistem d.o.o. Podgorica, zastupa svjetske brendove prozvođača opreme za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije:


studer
conergy
southwest-windpower
helional-solar-thermal-systems