VJETROGENERATORI

 

Na temu vjetrogenaratora nasa firma Sistem d.o.o. je apsolutno spremna da odgovori svima na mnoga pitanja, ali s obzirom da je tema kompleksna ukratko ce te citajuci ovaj clanak proci kroz informativni kurs  sta je neophodno uraditi ako planirate ugradnju vjetrogeneratora male i velike snage.

Ova stranica ce biti uvijek mijenjana i dopunjavana, kada budemo imali uvid na Vasa pitanja. Osnovni pojmovi dati su u narednom izlaganju.

Korišćenje energije vjetra seže u vrijeme prvih civilizacija. Vjetar je neiscrpan ekološki izvor energije. Vazdušna masa pokreće elise rotora vjetrogeneratora, koje kinetičku energiju vjetra pretvaraju u mehaničku i dalje preko električnih generatora u električnu energiju.

sistem-vjetrogenerator

MJERENJE BRZINE VJETRA

Brzina vjetra se obično mjeri sa anemometrom sa poluloptastim čašicama.Osim anemometrom,mjerenja se vrse i ultrazvucno,laserski i termalnom anemometrijom koja je pogodna za mjerenje izrazito nestacionarnih-turbulentnih strujnih tokova.Prikupljeni podaci o brzinama i pravcima vjetrova koriste nam za izradu dijagrama ruže vjetrova.

Dijagram ruže vjetrova prikazuje se u obliku kruga koji je kao kompas podijeljen na dvanaest jednakih djelova, svaki od trideset stepeni horizonta.Energetski potencijal vjetra može se razlikovati od godine do godine pa je preporučljivo uraditi višegodišnja mjerenja na nekoj lokaciji.Potencijal vjetra izabrane lokacije zavisi od konfiguracije terena (hrapavost,prepreke).Zato se tereni klasifikuju prema hrapavosti na visoku i nisku hrapavost.

Nasa firma je osposobljena za mjerenje vjetra i izrade neophodne studije koja je sastavni dio mjerenja, u zavisnosti od mikro lokacije neophodno je od 30 do 60 dana da bi smo otpoceli trazena mjerenja.Cijena kostanja postavljanja mjernih uredjaja nije fiksna, jer zavisi od mikro lokacije, visine postavljenog stuba (stubovi su visine od 15 pa do 80 metara), izrade uzemljenja i niza drugih faktora ali okvirno se krece od 3000 pa do 50.000 eura na godisnjem nivou.Primjena rezultata mjerenja vjetra koristi se najvise u gradjevini prilikom izrade projektne dokumentacije za zgrade, tunele, mostove,vijadukte, zicare,vjetroelektrane i druge svrhe za koje je neophodno posjedovati podatke o maksimalnim brzinama vjetra kao i njegovog pravca.Nasa firma preporucuje da se prilikom vrsenja mjerenja istovremeno izvrse mjerenja temperature,vlaznosti vazduha kao i atmosferskog pritiska. Na izuzetno ekstremnim tackama , neophodno je uraditi dodatnu zastitu od udara groma koja poskupljuje cijenu kostanja ovakvih mjerenja. 

 

PRORAČUN SILA I SNAGE

U proracunu sila i snage moramo rijesiti:

1. JEDNACINU KONTINUITETA U INTEGRALNOM OBLIKU

2. ZAKON PROMJENE KOLICINE KRETANJA

3. BERNULIJEVE JEDNACINE (za posmatranu kontrolnu zapreminu, a razlicite presjeke)

mjerenje-vjetra

 

4. IZRACUNATI KOEFICIJENT SMANJENJA BRZINE

5. SNAGU NA VJETROGENERATORU I SILU OTPORA

6. IZRACUNATI KOEFICIJENT SNAGE

7. DOLAZECU SILU I SNAGU VAZDUHA (za razlicite brzine vjetra)

8. SILU I SNAGU NA VJETROGENERATORU (za razlicite brzine vjetra)

9. DIMENZIONISATI STUB VJETROGENERATORA

10.URADITI PRORACUN TEZINE TEMELJA I MOMENTA PREVRTANJA

11. SILE ZATEZANJA ANKERA

12. PRORACUN NAPONA I DEFORMACIJE

13. DOKAZATI SIGURNOST ANKERA NA CUPANJE

14. DOKAZ NAPONA U TEMELJNOJ SPOJNICI

Napominjemo da su neophoni svi ovi proracuni, koji se mogu tacno uraditi, uz odredjene podatke iz prospekta kupljenog vjetrogeneratora.

 

vjetrogenerator

 

- Količina energije vjetra zavisi od gustine vazduha,površine rotora i brzine vjetra

- Kinetička energija tijela u pokretu proporcionalna je njegovoj masi, tako da kinetička energija vjetra zavisi od gustine vazduha

- Sa povećanjem vlažnosti vazduha opada njegova gustina

- Hladiji vazduh gušći je od toplog pa pri istoj brzini vjetra vjetroturbina će proizvesti više električne energije tokom zime nego tokom ljeta

- Na većim nadmorskim visinama atmosferski pritisak opada kao i gustina vazduha

- Ulazna snaga vjetroturbina se dobija pretvaranjem kinetičke energije u snagu okretanja elise rotora , pa samim tim zaključujemo da površina rotora određuje količinu energije koja se dobija iz vjetra

- Površina rotora povećava se kvadratom prečnika rotora, pa dvostruko veća turbina dobija četiri puta veću energiju

- Zaključujemo, da rotor usporava brzinu vjetra, što znači da se ne može iskoristiti cjelokupna energija vjetra.

 

 

vjetrogenerator

 

Regulacija brzine vjetroturbina

 

Osnovna regulacija se vrši na tri načina:

- konstrukcijom lopatica,

- zakretanjem lopatica,

- konstrukcijom i zakretanjem lopatica.

 

Od generatora kod elektrana na vjetar koriste se:

- Indukcioni kavezni generator,

- Dvostrano napajani indukcioni generator

- Višepolni sinhroni generator.

 

 

 

 

 

brosura
konsultacije
licence
novosti
fotogalerije
elektrifikacija-katuna

Sistem d.o.o. Podgorica, zastupa svjetske brendove prozvođača opreme za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije:


studer
conergy
southwest-windpower
helional-solar-thermal-systems