Sistem-MNE

Solarna elektrana

ENING

ENING

O projektu

Informacije

Solarna elektana Ening je instalisane snage 50.49 kWp na krovu poslovnog objekta na teritoriji opštine Nikšić. Kapacitet elektrane predstavlja 153 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, eco line 330 Wp. Inverteri su proizvođača KACO, snage 10 kVA, 15 kVA i 20 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem. Za dobar kvalitet izvođenja radova dokaz je subvencija koju je Investitor dobio od Eko fonda u iznosu od 40% od cijene kompletne investicije.

  •  Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: oktobar 2021. godine