Sistem-MNE

Solarna elektrana

EPCG

O projektu

Informacije

Solarna elektana EPCG je za sada, najveća solarna elektrana u Crnoj Gori priključena po principu razmjene električne energije na mjestu konekcije. Elektrana je kapaciteta od 1094 solarnih panela, proizvođača Luxor, tip 310W, monokristalni i to: 117.18 kWp na krovu poslovne zgrade i 221.96 kWp na parkingu. Inverteri su proizvođača ABB, tipa PVI 12.5 kW , TRIO 20 kW i PVS 50 kW. Pored solarne elektrane, parking prostor je opremljen i sa 4 AC punjača, jedinične snage od po 7.4 kW.

Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Idejno rješenje, Glavni projekat)

Period realizacije: oktobar - decembar 2020. godine