Sistem-MNE

Solarna elektrana

I Wine

O projektu

Informacije

Solarna elektana i Wine je instalisane snage 9 kWp, i čini je 30 solarnih panela snage 300 Wp. Solarna elektrana je instalirana na krovu pomoćnog objekta na porodičnom imanju i pomoću nje se nadoknađuje potrošnja za navodnjavanje poljoprivredbog zemljišta. Postavljanje panela na krov objekta je izvršeno preko aluminijumske konstrukcije predviđene za postavljanje solarnih panela na krovovima koji su pokriveni crijepom i čija je krovna konstrukcija drvena.

Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje tehničke dokumentacije (Idejno rješenje) i Izvođenje radova

Period realizacije: jul 2020. godine