Sistem-MNE

Solarna elektrana

Krov mašinskog fakulteta

Mašinski fakultet

O projektu

Informacije

Solarna elektana je instalisane snage 8.37 kWp na krovu Mašinskog fakulteta na teritoriji opštine Podgorica. Kapacitet elektrane predstavlja 27 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, eco line 310 Wp. Inverter je proizvođača ABB, snage 8 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem. Solarna elektrana je donacija naše firme fakultetu u cilju istraživanja i edukacije studenata i budućih uspješnih inženjera.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: oktobar 2020. godine