Sistem-MNE

Solarna elektrana

Ramel

O projektu

Informacije

Solarna elektana Ramel je instalisane snage 48.36 kWp na krovu poslovnog objekta na teritoriji opštine Nikšić. Kapacitet elektrane predstavlja 156 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, eco line 310 Wp. Inverteri su proizvođača KACO, snage 3 x 15 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: septembar 2020. godine