Sistem-MNE

Solarna elektrana

Salaš

Salaš

O projektu

Informacije

Solarna elektana Salaš je instalisane snage 87.78 kWp na krovu ugostiteljskog objekta na teritoriji opštine Podgorica. Kapacitet elektrane predstavlja 266 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, eco line 330 Wp. Inverteri su proizvođača KACO, snage 2 x 10 kVA, 15 kVA i 2 x 20 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem. Za dobar kvalitet izvođenja radova dokaz je subvencija koju je Investitor dobio od Eko fonda u iznosu od 40% od cijene kompletne investicije.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: februar 2021. godine