Sistem-MNE

Solarna elektrana

VIZITORING CENTAR

Vizitoring centar

O projektu

Informacije

Solarna elektana je instalisane snage 15.18 kWp na krovu Vizitoring centra na teritoriji opštine Bijelo Polje. Kapacitet elektrane predstavlja 46 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, eco line 330 Wp. Inverter je proizvođača KACO, snage 15 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem. Solarna elektrana je donacija naše firme Vizitoring centru odnosno opštini Bijelo Polje.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: jul 2021. godine