Sistem-MNE

MALA HIDROELEKTRANA

Bistrica Majstorovina

O projektu

Informacije

Hidrološka studija vodotoka, projektovanje i izvođenje radova male hidroelektrane „Bistrica Majstorovina“, opština Bijelo Polje. Instalisana snaga elektrane je 4 MVA, odnosno 3.6 MW aktivne snage turbina, a priključuje se novoizgrađenim 10 kV kablovskim vodom (2.2 km) u TS 10/35 kV Ribarevine.

Elektrana je prepoznatljiva po prvom izvedenom bočnom vodozahvatu u Crnoj Gori, instalisanog protoka 4.2 m3/s, ugrađenih 1700 m3 betona, svi zatvarači su na hidraulični pogon i uvezani na SCADA sistem elektrane. Pored navedenih karakteristika, vodozahvat je opremljen automatskom čistilicom dužine 9 m i visine 1 m, a cjevovod ima najveću zapreminu u Crnoj Gori (u nivou malih hidroelektrana) od 7500 m3, prečnika 1.6 m.

Osim prepoznatljivosti elektrane po tehničkim karakteristikama, izdvaja je i uklapanje u prostor pri čemu se posebna energija posvetila održavanju životne sredine prilikom izgradnje i vraćanju životne sredine, u mjeri u kojoj je to bilo moguće, u prvobitno stanje u toku eksploatacije.

Elektrana je svjedok da arhitektura, estetika i inženjerska tehnika mogu ići jedno sa drugim pod ruku. Vizuelni integritet projekta je prihvaćen i nagrađen u arhitektonskoj oblasti Gran Prix nagradom na III Crnogorskom salonu arhitekture.

Obim usluge: Analiza i mjerenje hidroenergetskog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Idejno rješenje, Glavni projekat),  Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta

Period realizacije: oktobar 2014. godine - septembar 2016. godine