Sistem-MNE

Mala hidroelektrana

Vrelo

O projektu

Informacije

Hidrološka studija vodotoka, projektovanje i izvođenje radova male hidroelektrane „Vrelo“, opština Bijelo Polje. Instalisana snaga elektrane je 720 kVA (Pg), odnosno nazivna snaga odabrane Pelton turbine je 612 kW (Pt).

Hidroelektrana ''Vrelo'' je prva mala hidroelektrana u Crnoj Gori koja je dobila Energetsku dozvolu.

 U tehničkom smislu izdvaja je veliki linijski energetski potencijal (na dužinu cjevovoda od 720 m neto pad je 95.5 m). Pored toga, vodozahvatna građevina je prva u Crnoj Gori izgrađena sa samočistećom Coanda rešetkom. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu ostvarno je po principu ulaz/izlaz 35 kV vazdušnim dalekovodom dužine cca 2 km.

Arhitektonsko rješenje mašinske zgrade je zarubljena piramida, sa krovnim pokrivačem od šindre, dok je iznad drugog dijela zgrade realizovan zeleni krov.

Obim usluge: Analiza i mjerenje hidroenergetskog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Idejno rješenje, Glavni projekat),  Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta

Period realizacije: oktobar 2011. godine - decembar 2014. godine