Sistem-MNE

Solarna elektrana

AQUA BIANCA

AQUA BIANCA

O projektu

Informacije

Solarna elektana Aqua Bianca je instalisane snage 117.72 kWp na krovu poslovnog objekta na teritoriji opštine Kolašin. Kapacitet elektrane predstavlja 216 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, half cell 545 Wp. Inverteri su proizvođača Huawei, snage 2 x 50 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem. Za dobar kvalitet izvođenja radova dokaz je subvencija koju je Investitor dobio od Eko fonda u iznosu od 25000,00 €.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: jul 2022. godine