Sistem-MNE

Solarna elektrana

DANILOVGRAD 1

Danilovgrad 1

O projektu

Informacije

Solarna elektana Danilovgrad 1 je instalisane snage 5.58 kWp na krovu stambenog objekta na teritoriji opštine Danilovgrad. Kapacitet elektrane predstavlja 18 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, eco line 310 Wp. Inverter je proizvođača KACO, snage 5 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: avgust 2021. godine