Sistem-MNE

Solarna elektrana

J&J COMPANY

JJ COMPANY

O projektu

Informacije

Solarna elektana J&J Company je instalisane snage 35.97 kWp na krovu poslovnog objekta na teritoriji opštine Podgorica. Kapacitet elektrane predstavlja 66 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, half cell 545 Wp. Inverteri su proizvođača KACO, snage 10 kVA i 20 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem. Za dobar kvalitet izvođenja radova dokaz je subvencija koju je Investitor dobio od Eko fonda u iznosu od 40% od cijene kompletne investicije.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: jul 2022. godine