Sistem-MNE

Solarna elektrana

KOMOVI

KOMOVI

O projektu

Informacije

Solarna elektana Komovi je instalisane snage 35.97 kWp na krovu ugostiteljskog objekta na teritoriji opštine Andrijevica. Kapacitet elektrane predstavlja 66 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, half cell 545 Wp. Inverteri su proizvođača KACO, snage 10 kVA i 20 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: jul 2022. godine