Sistem-MNE

Solarna elektrana

PODGORICA 1

Podgorica 1

O projektu

Informacije

Solarna elektana Podgorica 1 je instalisane snage 10.54 kWp na krovu stambenog objekta na teritoriji opštine Podgorica. Kapacitet elektrane predstavlja 34 solarna panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, eco line 310 Wp. Inverter je proizvođača ABB, snage 10 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: septembar 2021. godine