Sistem-MNE

Solarna elektrana

Ramel

O projektu

Informacije

Solarnu elektranu Ramel čine 3 nezavisna fotonaponska (solarna) sistema instalisanih snaga 16,74 kWp. Svaki od tri fotonaponska sistema je kapaciteta 54 solarnih panela snage 310 Wp, monokristalnog tipa proizvođača Luxor i invertera snage 15 kVA, proizvođača KACO.

Ova solarna elektrana je realizovana po principu razmjene električne energije na mjestu konekcije sa elektrodistributivnim snabdjevačem (princip kupac - proizvođač).

Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta

Period realizacije: decembar 2020. godine - januar 2021. godine