Sistem-MNE

Solarna elektrana

Ramond

Ramond

O projektu

Informacije

Solarna elektana Ramond je instalisane snage 51.75 kWp na krovu poslovnog objekta na teritoriji opštine Nikšić. Kapacitet elektrane predstavlja 138 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, eco line 375 Wp. Inverteri su proizvođača KACO, snage 2 x 7.5 kVA i 2 x 15 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem. Za dobar kvalitet izvođenja radova dokaz je subvencija koju je Investitor dobio od Eko fonda u iznosu od 40% od cijene kompletne investicije.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: maj 2022. godine