Sistem-MNE

Solarna elektrana

SINCOMMERCE

Sincommerce

O projektu

Informacije

Solarna elektana Sincommerce je instalisane snage 59.95 kWp na krovu poslovnog objekta na teritoriji opštine Podgorica. Kapacitet elektrane predstavlja 110 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, half cell 545 Wp. Inverteri su proizvođača KACO, snage 4 kVA, 7.5 kVA, 10 kVA i 2 x 15 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem. Za dobar kvalitet izvođenja radova dokaz je subvencija koju je Investitor dobio od Eko fonda u iznosu od 40% od cijene kompletne investicije.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: jun 2022. godine