Sistem-MNE

Solarna elektrana

ELECTRO GROUP 2

ELECTRO GROUP 2

O projektu

Informacije

Solarna elektana Electro group 2 je instalisane snage 22.89 kWp na krovu poslovnog objekta na teritoriji opštine Podgorica. Kapacitet elektrane predstavljaju 42 solarna panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, half cell 545 Wp. Inverter je proizvođača Huawei, snage 20 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem. Za dobar kvalitet izvođenja radova dokaz je subvencija koju je Investitor dobio od Eko fonda u iznosu od 40% od cijene kompletne investicije.

Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta

Period realizacije: jul 2022. godine