Sistem-MNE

OFF GRID

Solarni Sistemi

O projektu

Informacije

OFF GRID solarni sistemi su sistemi koji proizvode, skladište i napajaju potrošače ostrvski, tj. ne rade paralelno sa elektrodistributivnom mrežom i koriste se na objektima na kojima mreža nije dostupna. Oni se kod nas koriste na nepristupačnim i udaljenim predjelima na kojima nemamo mogućnost korištenja mrežnih kapaciteta. Koriste se u telekomunikacionim kućama za potrebe napajanja baznih stanica, u domaćinstvima do kojih nema dostupnosti elektroenergetske infrastrukture, itd. Veoma je bitno napomenuti da više od osam stotina domaćinstava u Crnoj Gori već koristi ove sisteme, kao što možete vidjeti na slikama. „OFF GRID” sistemi u domaćinstvima su u većini malih snaga, odnosno „dovoljne” snage da zadovolji potrebe korisnika. Obično je to samo rasvjeta, televizija, utičnice za punjenje mobilnih telefona, a kod nekih i zadovoljavanje nekih kućnih aparata kao što si frižider ili zamrzivač. Ovi sistemi su korišćeni uglavnom na crnogorskim katunima, gdje su velikom broju korisnika podigle nivo kvaliteta života u ljetnjim mjesecima, ali i u manastirima koji se nalaze na ostrvima jezera, kao što imamo primjer na Skadarskom jezeru. Svaki sistem mora biti dimenzionisan po zahtjevu investitora i  svaki se lako dograđuje u veći i bolji sa već postojećom opremom.

Period realizacije: od 2006. godine do danas.