Sistem-MNE

Solarna elektrana

UNO

Uno

O projektu

Informacije

Solarna elektana Uno je instalisane snage 30.00 kWp na krovu poslovnog objekta na teritoriji opštine Nikšić. Kapacitet elektrane predstavlja 80 solarnih panela, proizvođača Luxor, tipa monokristalni, eco line 375 Wp. Inverteri su proizvođača Huawei, snage 10 kVA i 15 kVA. Priključenje elektrane na elektrodistributivnu mrežu je izvedeno na postojeći priključno mjerni ormar, po principu razmjene eletrične energije na mjestu konekcije sa snabdjevačem.

  • Obim usluge: Analiza solarnog potencijala, Projektovanje i revizija tehničke dokumentacije (Glavni projekat), Izvođenje radova i Nadzor nad građenjem objekta
  • Period realizacije: jun 2022. godine