Usluge

Sistem-mne je kompanija koja posjeduje licence za projektovanje, izvođenje, reviziju i nadzor složenih inženjerskih objekata i drugih objekata. Uz tim iskusnih  inženjera Sistem-mne nudi sljedeće usluge:

 

Mjerenje i procjena potencijala

Hidroenergetski potencijal:

 • mjerenje protoka vode metodom trasera (“Flotracer” – Flowtronic, Belgija) uz kontrole hidrometrijskim krilom;
 • postavljanje automatskih mjernih uređaja za praćenje vodostaja – limnigrafa (Akim, Turska) i rad na hidrološkim studijama na vodotoku.

Potencijal Sunca:

 • vršimo procjenu potencijala sunca uz pomoć satelitskih solarnih mapa.

Potencijal vjetra:

 • mjerenje brzine i smjera vjetra mjernim instrumentima;
 • analiza potencijala vjetra na osnovu mjernih podataka.
Play
Play
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider
Preliminarna procjena
 • Analiza potencijala energetskog objekta
Procjena uticaja na životnu sredinu

Izrada procjene uticaja na životnu sredinu kojom se utvrđuju, opisuju i vrednuju, mogući direktni i indirektni uticaji planiranog projekta na:

 • život i zdravlje ljudi, floru i faunu,
 • zemljište, vode, vazduh, klimu i pejzaž,
 • materijalna dobra i kulturno nasljeđe.

Nudimo savjetodavne usluge iz oblasti projektovanja sljedećih faza: kao i oblasti:

Izrada sljedeće projektne dokumentacije:

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider

 • Puštanje elektrane u rad 
 • Dobijanje upotrebne dozvole
 • Praćenje početka i efikasnosti rada postrojenja

 

Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider