Sistem-MNE

Izvođenje radova i nadzor nad građenjem

Složenih inženjerskih objekata

Izvođenje svih vrsta arhitektonskih, građevinskih, mašinskih, elektro i zanatskih radova na složenim inženjerskim objektima u skladu sa pravilima struke i važećom zakonskom regulativom. Vođenje građevinskih dnevnika i knjiga i izrada situacija u elektronskoj formi.

Nadzor nad izvođenjem svih vrsta arhitektonskih, građevinskih, mašinskih i elektro radova u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Izrada faznih i konačnih izvještaja nadzora za složene inženjerske objekte.

Tehnički prijem složenih inženjerskih objekata.