Sistem-MNE

Projektovanje i revizija

Tehničke dokumentacije

Izrada sljedeće projektne dokumentacije:

  • geodetska podloga
  • geološki elaborat
  • hidrološka studija
  • elaborat vjetra
  • ekološki elaborat